Nakreslite niečo
Priradíme ktomu hodnotu!

  

Kolekcia Unite Gold

Kolekcia Unite Bronze

Token Unite non-fungible

Kolekcia Unite Bronze

Dá sa voľne vytvárať a obchodovať na trhu Unite pre všetky tokeny existujúce v sieti BEP20.                                                                                                                                                                                            

Kolekcia Unite Silver

Každý Unite Silver token, ktorý vlastníte, predstavuje 10% ročný úrok z vašej investície do inteligentnej zmluvy Unite Finance. Nové kusy v kolekcii vytvára výhradne tím Unite v rámci eventov a hier. Existujúce tokeny možno voľne obchodovať na Unite Marketplace za token UNT.

Kolekcia Unite Gold

Unite NFT je limitovaná kolekcia založená na charitatívnom základe. Zbierka zdigitalizovaných kresieb detí a znevýhodnených jednotlivcov, ktorých diela je možné bez špeciálnych odborných znalostí niekoľkými kliknutiami voľne nahrať do našej tržnice. Kresby sú voľne obchodovateľné za token UNT a celá prijatá suma pripadne tvorcovi.